Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte onsdag den 11. juni 2014 kl. 10

Dato: 11.06.2014
President: Ingjerd Schou

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.58.