Stortinget - Møte onsdag den 11. juni 2014 kl. 10

Dato: 11.06.2014
President: Ingjerd Schou

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.58.