Stortinget - Møte onsdag den 4. mars 2015 kl. 10

Dato: 04.03.2015

Sak nr. 2 [11:29:17]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten som er gjort tilgjengelig for representantene.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Kjersti Toppe til kommunal- og moderniseringsministeren, er overført til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 2, fra representanten Liv Signe Navarsete til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, er trukket tilbake.

Spørsmål 4, fra representanten Karin Andersen til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, vil bli tatt opp av representanten Audun Lysbakken.

Spørsmål 5, fra representanten Audun Lysbakken til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 10, fra representanten Heikki Eidsvoll Holmås til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, vil bli tatt opp av representanten Ingunn Gjerstad.

Spørsmål 13, fra representanten Rigmor Aasrud til arbeids- og sosialministeren, vil bli besvart av kunnskapsministeren på vegne av arbeids- og sosialministeren, som er bortreist.

Marit Nybakk overtok her presidentplassen.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16