Stortinget - Møte tirsdag den 28. april 2015 kl. 10

Dato: 28.04.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 60 (2014–2015), jf. Innst. 216 L (2014–2015) og Dokument 16 (2014–2015))

Sak nr. 16 [18:09:19]

Stortingets vedtak til lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter