Stortinget - Møte tirsdag den 28. april 2015 kl. 10

Dato: 28.04.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.30.