Stortinget - Møte tirsdag den 16. juni 2015 kl. 10

Dato: 16.06.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.59.