Stortinget - Møte tirsdag den 24. november 2015 kl. 10

Dato: 24.11.2015
President: Ingjerd Schou

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.10.