Stortinget - Møte tirsdag den 24. mai 2016 kl. 10

Dato: 24.05.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.54.