Stortinget - Møte mandag den 30. mai 2016 kl. 12

Dato: 30.05.2016
President: Svein Roald Hansen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.41.