Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2016

Dato: 20.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 149 S (2016–2017), jf. Dokument 8:119 S (2015–2016))

Innhold

Sak nr. 4 [11:20:33]

Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Geir Pollestad, Trygve Slagsvold Vedum og Anne Tingelstad Wøien om den planlagte sentraliseringen av Skatteetatens kontorstruktur (Innst. 149 S (2016–2017), jf. Dokument 8:119 S (2015–2016))