Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2016

Dato: 20.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 44 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 16 [12:05:04]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven (Lovvedtak 44 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))