Stortinget - Møte mandag den 7. mai 2018

Dato: 07.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [19:48:43]

Referat

  • 1. (423) Statsministerens kontor melder at

    • 1. lov om endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) (Lovvedtak 48 (2017–2018))

    • – er sanksjonert under 4. mai 2018

    Enst.: Vedlegges protokollen.

  • 2. (424) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre (Meld. St. 15 (2017–2018))

    Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.