Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2018

Dato: 15.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.08.