Stortinget - Møte mandag den 11. desember 2017

Dato: 11.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 5 (2017–2018), jf. Innst. 46 L (2017–2018) og Prop. 160 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 14 [20:38:26]

Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger) (Lovvedtak 5 (2017–2018), jf. Innst. 46 L (2017–2018) og Prop. 160 L (2016–2017))