Stortinget - Møte torsdag den 10. juni 2021 *

Dato: 10.06.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.27.