Stortinget - Møte tirsdag den 14. mars 2023

Dato: 14.03.2023
President: Morten Wold

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:36]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet (nytt Nansen-program for Ukraina og ettårig ekstrabevilgning til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger) (Innst. 218 S (2022–2023), jf. Prop. 44 S (2022–2023))

 • Sak nr. 2 [12:17:17]

  Interpellasjon fra representanten Ingrid Fiskaa til utenriksministeren: «Netanyahu har danna ei høgreekstrem regjering i Israel, og 2023 teiknar til å bli det blodigaste året på lang tid. Israelske styrkar drap ni palestinarar i ein flyktningleir i Jenin i januar og elleve palestinarar i eit raid i Nablus i februar. Den folkerettsstridige okkupasjonen fortset med ny styrke. Regjeringa har legalisert ni utpostar på Vestbredden og planlagt for tusenvis av nye hus i etablerte busetjingar. Korleis vil regjeringa tilpassa norsk Israel/Palestina-politikk til den nye situasjonen med ei høgreekstrem regjering?»

 • Sak nr. 3 [12:47:46]

  Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til utviklingsministeren: «Det er enighet om at Norge skal bidra til utvikling i verden gjennom bistand, kunnskapsoverføring og samarbeid med næringslivet. Men bredden i 2030-agendaen gjør at stadig mer av utviklingspolitikken handler om grenseoverskridende problemstillinger og såkalte globale fellesgoder som er til det beste for både utviklingsland og utviklede land. Det kan handle om klima, rene hav, pandemiberedskap og digitalisering. Hvilken rolle bør Norge spille for å fremme globale fellesgoder, og hva gjør Norge for at slik bistand skal ODA-godkjennes?»

 • Sak nr. 4 [13:10:53]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Grete Wold, Ingrid Fiskaa, Andreas Sjalg Unneland og Marian Hussein om en tillitsreform i Arbeidstilsynet (Innst. 196 S (2022–2023), jf. Dokument 8:70 S (2022–2023))

 • Sak nr. 5 [13:42:10]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Marian Hussein, Grete Wold, Kathy Lie, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om å hindre urimelig tilbakebetaling for uføre som får seg jobb (Innst. 195 S (2022–2023), jf. Dokument 8:76 S (2022–2023))

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 15.23.