Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 7 av 7)

Samer (7)

 • Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

  Innst. 419 S (2018-2019)

  Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

  Saksordfører: Andersen, Dag Terje
  Behandlet: 20.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsframlegg om ny § 112 a (om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til)

  Dokument 12:23 (2015-2016), Innst. 285 S (2018-2019)

  Grunnlovsframlegg frå Ingrid Heggø, Helga Pedersen, Martin Kolberg, Knut Storberget, Pål Farstad, Geir Pollestad, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja, Line Henriette Hjemdal og Martin Henriksen om ny § 112 a (om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til)

  Saksordfører: Leirstein, Ulf
  Behandlet: 03.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

  Dokument 8:83 S (2018-2019), Innst. 257 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

  Saksordfører: Sjåstad, Runar
  Behandlet: 14.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsframlegg om endring i § 108 («det samiske folket» erstattar omgrepet «den samiske folkegruppa»)

  Dokument 12:37 (2015-2016), Innst. 126 S (2018-2019)

  Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 108 («det samiske folket» erstattar omgrepet «den samiske folkegruppa»)

  Saksordfører: Andersen, Dag Terje
  Behandlet: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk)

  Dokument 12:28 (2015-2016), Innst. 126 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes og Abid Q. Raja om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk)

  Saksordfører: Andersen, Dag Terje
  Behandlet: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk)

  Dokument 12:1 (2014-2015), Innst. 126 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Abid Q. Raja, Hans Fredrik Grøvan, Karin Andersen, Rasmus Hansson, Gunvor Eldegard og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk)

  Saksordfører: Andersen, Dag Terje
  Behandlet: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Sametingets virksomhet 2017

  Meld. St. 18 (2017-2018), Innst. 85 S (2018-2019)

  Sametingets virksomhet 2017

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordfører: Greni, Heidi
  Behandlet: 18.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak