Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen og Gjermund Hagesæter om lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Unntak fra eiendomsskatt for telekominstallasjon)

Dokument nr. 8:49 (2003-2004), Innst. O. nr. 68 (2003-2004)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Gjermund Hagesæter, Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.04.2004 Innst. O. nr. 68 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2004

   Behandlet i Odelstinget: 06.05.2004