Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen, Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter og Per-Willy Amundsen om lov om opphevelse av lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Dokument nr. 8:50 (2006-2007), Innst. O. nr. 95 (2006-2007)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Gjermund Hagesæter, Ib Thomsen, Per-Willy Amundsen, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.06.2007 Innst. O. nr. 95 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstingets flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre har vedtatt å gå imot et forslag fra Fremskrittspartiet om å oppheve lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane med virkning fra 1. januar 2008.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2007