Representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande og Lars Sponheim om å utarbeide forpliktende nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere i grunn- og videregående skole

Dokument nr. 8:68 (2006-2007), Innst. S. nr. 239 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 01.06.2007 Innst. S. nr. 239 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet og vedlagt protokollen et representantforslag fra Venstre om å utarbeide forpliktende nasjonal rekrutteringsplaner for å sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere i grunnskolen og videregående skole.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2007