Statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. I (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2007 Budsjett-innst. S. I (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt rammeområdene for statsbudsjettet 2008. Med enkelte små unntak følger vedtaket Regjeringens forslag. Vedtaket ble gjort med stemmene fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Stortingets fagkomiteer skal nå behandle innholdet i de 24 rammeområdene statsbudsjettet er delt inn i, og alle delene av budsjettet skal være ferdigbehandlet og vedtatt i Stortinget innen 15. desember 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2007