Bevilgninger på statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 9 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2007 Budsjett-innst. S. nr. 9 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av utgifter og inntekter for kapitler under rammeområde 12 Olje- og energidepartementet og rammeområde 13 Miljøverndepartementet. Netto utgiftsramme for rammeområde 12 er fastsatt til -99 146 402 000 kroner, og netto utgiftsramme for rammeområde 13 er fastsatt til 3 055 313 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2007