Bevilgninger på statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 4 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2007 Budsjett-innst. S. nr. 4 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2008 for de kapitler som hører inn under justis- og politidepartementet (rammeområde 5). De samlede utgifter utgjør om lag 14,4 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler og kriminalomsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2007