Bevilgninger på statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 12 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2007 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjett for 2008 på områdene kirke, utdanning og forskning, med flertall fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Netto utgiftsramme for dette området er som tidligere vedtatt i Stortinget 27 mill. kroner høyere enn foreslått av Regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2007