Bevilgninger på statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2007 Budsjett-innst. S. nr. 8 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, og med subsidiær tilslutning fra Kristelig Folkeparti og Venstre, vedtatt fordeling av rammene 9, 10 og 11 på inntekts-og utgiftskapitler for 2008 under Nærings-og handelsdepartementet, Fiskeri-og kystdepartementet, Landbruks-og matdepartementet og Fornyings-og administrasjonsdepartementet (Konkurransetilsynet)

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2007