Bevilgninger på statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 2 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2007 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av inntekts- og utgiftskapitlene under ramme 2 (familie og forbruker) Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og ramme 3 Kultur) Kultur- og kirkedepartementet, hhv. 55,4 mrd. kr. og 6,2. mrd. kr. Budsjettet ble vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2007