Svalbardbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 14 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2007 Budsjett-innst. S. nr. 14 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for Svalbard for budsjettåret 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2007