Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Bevilgninger på statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 5 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 05.12.2007Budsjett-innst. S. nr. 5 (2007-2008)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt budsjettet for 2008 for budsjettkapitler som hører inn under Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, samt enkelte budsjettkapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Næringsdepartementet. Netto utgifter under rammeområde 1, Statsforvalting, utgjør 13 952 mill. kroner, mens netto utgifter under rammeområde 6 innvandring, regional utvikling og bolig utgjør 9 813 mill. kroner. Den største endringen i forhold til St.prp. nr. 1 (2007-2008) er en økning på 22 mill. kroner under kap. 580 Bostøtte. Budsjettvedtaket ble fattet på bakgrunn av forslag fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 05.12.2007

  Behandlet i Stortinget: 11.12.2007