Bevilgninger på statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 7 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2007 Budsjett-innst. S. nr. 7 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med en total ramme på kr 31 125 762 000, har Stortinget tirsdag 4. desember 2007, behandlet og mot Fremskrittpartiets stemmer, vedtatt budsjettet for 2008 for rammeområde 8. Rammeområde 8 omfatter kapittel 42 fra Finansdepartementets budsjett, kapittel 451-3451 angående samfunnssikkerhet og beredskap under Justis- og politidepartementets budsjett og alle kapittelene under Forsvarsdepartementes budsjett.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2007