Skatte-, avgifts- og tollvedtak, rammetilskudd, utbytte mv. (B. nr. 1)

Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2007 Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2008, med vekslende flertall gjort vedtak om bl.a. skatter, avgifter, toll, rammetilskudd mv. til kommunesektoren, statsbudsjettets kapitler om utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter. Vedtakene er i tråd med Regjeringens forslag, som har støtte i Stortingets flertall bestående av regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2007