Representantforslag om motorferdsel i utmark

Dokument 8:40 S (2011-2012), Innst. 216 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders B. Werp, Gunnar Gundersen, Linda C. Hofstad Helleland, Svein Harberg, Torbjørn Røe Isaksen, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 08.03.2012 Innst. 216 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Gunnar Gundersen, Øyvind Halleraker, Torbjørn Røe Isaksen, Anders B. Werp og Svein Harberg om motorferdsel i utmark. Forslaget fikk ikke støtte fra regjeringspartiene, men forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2012