Representantforslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bente Thorsen, Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.02.2013 Innst. 195 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemming. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2013