Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 9 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 29.11.2012 Innst. 9 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2012