Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2012 Innst. 8 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen til bevilgninger på rammeområde 9 (Nærings- og handelsdepartementet og Fornyings-og administrasjonsdepartementet), ramme område 10 (Fiskeri -og kystdepartementet) og rammeområde 11 (Landbruks- og matdepartementet). Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, Sv og Sp, har fordelt kr. 4 466 311 000 på kapitler og poster på rammeområde 9, kr. 377 270 000 på kapitler og poster på rammeområde 10, og kr. 16 303 073 000 på kapitler og poster på rammeområde 11.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2012