Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 12 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2012 Innst. 12 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt regjeringspartienes forslag til statsbudsjett for 2013 på områdene tro og kirke, utdanning og forskning (Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har flertall i Stortinget).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2012