Representantforslag om lov om rettssikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler

Dokument 8:30 L (2012-2013), Innst. 271 L (2012-2013)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra André Oktay Dahl, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner, Siri A. Meling Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 29.04.2013 Innst. 271 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre, jf. Dok. 8:30 L (2012-2013) om lov om rettssikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler. Forslaget ble enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2013

   Behandlet første gang i Stortinget: 30.05.2013