Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 13 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2013 Innst. 13 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av midlene under rammeområde 17 Transport og kommunikasjon på inntekts- og utgiftskapitler inkl. fullmakter. Dette gjelder da i hovedsak bevilgninger under Samferdselsdepartementet, men også bevilgninger på kapitler/poster under Justis- og beredskapsdepartementet (Nødnett) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (IKT-kapitler). Netto rammebeløp for rammeområde 17 for 2014 utgør kroner 49 514 153 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2013