Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 9 S (2013-2014) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2013 Innst. 9 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2013