Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 6 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2013 Innst. 6 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2014 for de budsjettkapitler som hører inn under justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til komiteen ved Stortingets vedtak. De samlede utgifter utgjør om lag 27 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler, kriminalomsorg og beredskap.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2013