Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 3 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2013 Innst. 3 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 vedtatt finanskomiteens tilråding om skatte-, avgifts- og tollvedtak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2013