Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 7 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2013 Innst. 7 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2013