Representantforslag om etablering av en helsemyggordning

Dokument 8:38 S (2013-2014), Innst. 218 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Kjenseth, Pål Farstad, Terje Breivik, Trine Skei Grande Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 27.05.2014 Innst. 218 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2014