Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 16 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2015 for rammeområdene 1, 6 og 18. Rammeområde 1 ble vedtatt med en netto utgiftsramme på kr 6 173 469 000, rammeområde 6 med kr 15 841 077 000 og rammeområde 18 med kr 160 868 380 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2014