Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 8 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen til bevilgninger på rammeområde 9 Nærings- og fiskeridepartementet, rammeområde 10 Nærings-og fiskeridepartementet og rammeområde 11 Landbruks-og matdepartementet. Stortingets flertall, bestående av representantene fra H, FrP, KrF og V, har fordelt kr. 3 972 356 000 på rammeområde 9, kr.159 264 000 på rammeområde 10 og kr. 16 581 106 000 på rammeområde 11.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2014