Representantforslag om innføring av en begrenset angrerett for næringsdrivende ved telefonsalg av annonsetjenester og lignende («kataloghaivirksomhet»)

Dokument 8:35 S (2014-2015), Innst. 181 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Kjenseth, Pål Farstad, Terje Breivik Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 03.03.2015 Innst. 181 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Venstre om innføring av en begrenset angrerett for næringsdrivende ved telefonsalg av annonsetjenester og lignende, såkalt «kataloghaivirksomhet». Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2015