Representantforslag om en forpliktende opptrappingsplan for etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens

Dokument 8:53 S (2014-2015), Innst. 221 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Tingelstad Wøien, Heidi Greni, Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 26.03.2015 Innst. 221 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å fastsette en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar 2020. Videre er det enstemmig vedtatt at regjeringen skal sørge for at fylkesmennene aktivt informerer kommunene om dagens tilskuddsordning til dagaktivitetstilbud. Flere andre forslag i saken ble forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 09.04.2015