Representantforslag om utredning av en endring i regelen for enke-/enkemannspensjon under kap. 7 i lov om Statens pensjonskasse knyttet til samboeres rettigheter

Dokument 8:137 S (2014-2015), Innst. 64 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Dag Terje Andersen, Hege Haukeland Liadal, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 64 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om utredning av en endring i regelen for enke-/enkemannspensjon under kap. 7 i lov om statens pensjonskasse knyttet til samboeres rettigheter. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2015