Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 29 S (2016-2017), unnateke kap. 542, 595 og 3595, Innst. 133 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2016 Innst. 133 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Prop. 29 S (2016-2017) unntatt budsjettkapitlene 542, 595 og 3595 og Innst. 133 S (2016-2017).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2016