Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Prop. 142 S (2019-2020), Innst. 19 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 06.10.2020Innst. 19 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet for 2020 knyttet til økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet, jf. Prop. 140 L (2019-2020), jf. Innst. 18 L (2020-2021), og Prop. 142 S (2019-2020), jf. Innst. 19 S (202-2021).. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti må forhandle med andre partier for å få flertall for regjeringens forslag. Etter forhandlinger med Fremskrittspartiet ble regjeringens forslag vedtatt med følgende endringer: - Økte midler til vedlikeholdsarbeider på fylkesveier over hele landet - Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut året, men med redusert kompensasjonsgrad på 60 prosent - Forlengelse av midlertidig reduksjon av lav mva.-sats (fra 31. oktober til 31. desember) - Forlengelse av fritak flypassasjeravgift (fra 31. oktober til 31. desember).

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 06.10.2020

  Debattert i Stortinget 09.10.2020
  Votert i Stortinget 09.10.2020