Representantforslag om redusert arbeidsgiverperiode for sykepenger når fraværet skyldes covid-19

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagfinn Henrik Olsen, Erlend Wiborg, Gisle Meininger Saudland Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.01.2022 Innst. 110 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om redusert arbeidsgiverperiode for sykepenger når fraværet skyldes covid-19. Representantforslaget ble behandlet parallet med Representantforslag 48 S (2021-2022) og Prop. 48 LS (2021-2022) da disse hadde samme tematikk. Representantforslaget ble derfor vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.2022

   Debattert i Stortinget 21.01.2022
   Votert i Stortinget 21.01.2022