Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Nordland (1 - 20 av 20)
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:301 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  Mener statsråden en nybygget båt ikke kan ha gjennomgått prøvedrift for å kunne få støtte fra Enova i forbindelse med kjøp, og vil statsråden i så tilfelle vurdere å endre kriteriene for Enova-støtte til også å inkludere støtte til 0-utslippsfartøy som har vært i prøvedrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:300 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  Som følge av nedleggingen av NRKs Lisenskontor i Mo i Rana vil omkring 100 ansatte miste jobben. Ved opprettelsen av 70 nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, trodde de fleste av de ansatte ved lisenskontoret at de var sikret ny jobb. Det er de ikke. Svært lite er tilrettelagt fra NRK og departementets side for å kvalifisere de 100 ansatte til de nye jobbene. Hva vil statsråden og NRK foreta seg for å hjelpe, kvalifisere og sikre nye jobber til de 100 ansatte som snart står uten jobb?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:259 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Til behandling

  Er helseministeren kjent med bekymringen fra Leppe- og ganespalteforeningen i Norge knyttet til behandlingstilbudet ved Rikshospitalet, hvis så ikke er tilfelle vil ministeren undersøke om det medfører riktighet at barna tilknyttet dette behandlingstilbudet ikke får det behandlingstilbudet de er forespeilet, og hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for å sikre at disse barna får det behandlingstilbudet de trenger?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:257 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Til behandling

  Hvor store omstillingsmidler må staten utbetale til Nesna når Nord universitet legger ned sin virksomhet der, og vil også Alstahaug være berettiget omstillingsmidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:235 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 06.11.2019

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 13.11.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Nordland fylkesting har sendt Finansdepartementet en uttalelse om frivilligsentraler som viser til at å endre innretningen bort fra en særskilt fordeling pr frivilligsentral vil ha svært negativ effekt i Nordland. Det vil bety nedlegginger av aktiviteter som fremmer fellesskap og folkehelse, integrering og inkludering. Med denne kunnskapen om at endringen vil slå negativt ut for Nordland, og for for 3/4 av alle kommunene i Norge, vil ministeren gå bort fra den planlagte endringen og la frivilligsentralene leve videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:219 (2019-2020)

  Innlevert: 04.11.2019

  Sendt: 04.11.2019

  Besvart: 05.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Den varslede tilleggsvurderingen kan få stor betydning for folk som benytter seg av tjenestene til Statens vegvesen. Når blir tilleggsvurderingen fra Statens vegvesen offentliggjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:215 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 04.11.2019

  Besvart: 08.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kolarctics omfatter Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet bidrar til samarbeid i nordområdene. Hvordan vurderer statsråden Kolarctic, og hva vil statsråden gjøre for å utvikle dette programmet videre i årene framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:172 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 04.11.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Fra 2020 skal NRK finansieres over skatteseddelen. Det blir da dyrere for noen husstander, selv i områder uten DAB-dekning. Når folk skal betale for NRK over skatteseddelen, har vi alle da også krav på muligheten til å få NRKs tjenester tilgjengelig på tilfredsstillende vis?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:165 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Besvart: 30.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil helseministeren vurdere å stanse anbudet Mat og drikke fra sykehusinnkjøp HF og sikre at det deles opp slik at regionale aktører har anledning til å delta i anbudskonkurransen?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:150 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 24.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Det finnes enda levende lokalsamfunn med flere bedrifter som mangler mobildekning. Både Telenor, Telia og Ice har hvite flekker på dekningskartet, og ingen har planer om utbygging av mobilnett, eksempelvis på Hongset i Brønnøy. Telenor derimot har planer om å fase ut kobbertråden, som enkelte steder er eneste mulighet for internett. Syns statsråden at det er greit å være uten mobildekning i bygder som dette i 2020, og om det ikke er greit, hva kan statsråden gjøre for å få på plass en løsning?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:133 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Besvart: 29.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Medfører det med riktighet at Kunnskapsdepartementet har henvendt seg til Universitetet i Tromsø med en sterk anmodning om å ikke starte nye aktiviteter på Nesna, hvorfor gjorde departementet denne henvendelsen og er ikke dette å tolke som en inngripen i universitetenes autonomi?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:119 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Besvart: 28.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Nordland fylkeskommune ansatte veisjef allerede i fjor for å ta ansvaret for fylkesvegadministrasjonen. De har tatt ansvar, uten å få forutsigbarhet for merkostnadene. Hvordan kan statsråden påstå at reformen er forutsigbar når økonomien ikke er klar, eller om den er klar, innebærer et kutt på om lag 50 millioner for disse oppgavene i Nordland?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:83 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Besvart: 21.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hva er tenkt fra kunnskapsministerens side ift lærernes og skolenes muligheter til å sette seg inn i de nye læreplanene , utforme læreplaner til hvert trinn samtidig som de underviser i inneværende skoleår etter Kunnskapsløftet 2006, og hvordan ser ministeren for seg at lærere og skoleledere skal kunne effektuere fagfornyelsen som er vedtatt av Stortinget uten en finansiserinsordning satta av til dette formålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:81 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Besvart: 22.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvilke tiltak har Kunnskapsministeren tenkt å sette inn for å sikre at alle elever som gikk ut av ungdomsskolen i 2019 lykkes videre i utdanningsløpet, og hva har kunnskapsministeren tenkt å gjøre for å sikre at alle elever, uansett bakgrunn, fullfører ungdomsskolen våren 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:80 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Ambulanseflyet som måtte snu viser at det fortsatt er behov for nattevaktordningen som fantes tidligere ved Kristiansand Lufthavn. Pasientsikkerhet og beredskap er svekket i området. Hva vil regjeringa gjøre for å styrke beredskapen igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:71 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvor mange veiprosjekter har blitt avlyst så langt i 2019 på grunn av regionreformen og overføringen av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, og hvilke tiltak tenker samferdselsministeren å iverksette for å forhindre avlysninger, og med det unngå oppdragstørke for lokale anleggsentreprenører?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:25 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 11.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Har regjeringen gjort seg noen beregninger på hva inntektstapet institusjonene som utdanner lærere vil tape på at de mister ett år med kandidatproduksjon if. innføringen av masterutdanning for lærere, og vil regjeringen kompensere institusjonene dette inntektstapet medfører?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:23 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Flere og flere foreldre melder om at norske barnehager tar i bruk lekser som en del av skolestarterprogrammet for 5åringene. Har ministeren oversikt om dette er et omfattende "tiltak" og synes ministeren at lekser i barnehagen er en naturlig del av skolestarterprogrammet til norske 5 åringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Kim André Haugan Schei (Sp) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:19 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hva gjøres for at innbyggere rundt om i distriktene skal være sikret kommunikasjonsmuligheter når kobbernettet stenges?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:11 (2019-2020)

  Innlevert: 02.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden bes om en oversikt over utviklingen i statlige arbeidsplasser i kommunene i Nordland fra og med 31.12.2013 og fram til 2019?